آدرس دفتر مرکزی : تهران – دهکده المپیک – بلوار کاشان – میدان موج – برج آفتاب – واحد 603

شماره تماس دفتر مرکزی : 02146028780

شماره تماس تلگرام : 09120030228 

sales@kdm-co.com

s.akvan@kdm-co.com

t.azimi@kdm-co.com

kdm.complex@gmail.com