محصولات ESL

شرکت خلاقان دانش مدرن KDM با باور به توانمندی های متخصصین داخلی و اعتقاد به تولید ملی ، به بومی سازی تکنولوژی های روز جهان روی آورده است و انتقال دانش را به عنوان وظیفه اصلی خود تعریف کرده است.    در حال حاضر یکی از مهم ترین تولیدات روز جهان که هرروزه با اقبال بیشتری از طرف بازارهای جهان مواجه می شود مجصولات لبنی با ماندگاری متوسط یا محصولات ESL (خلاصه EXTENDED SHELF LIFE) است.  در حال حاضر 80 % شیر مصرفی در اروپا تولید شده با تکنولوژی ESL می باشد.  شرکت KDM مفتخر است که اولین ارائه دهنده تکنولوژی بومی این محصولات در ایران می باشد.

شیر ESL که با یک فرآیند اضافی، زمان ماندگاری آن به حداقل چند روز در دمای 4 درجه سانتی گراد افزایش می یابد. این مهم بدون تغییرات در کیفیت شیر حاصل می شود.
همانطور که می دانیم زمان مانـدگاری کوتـاه شـیر پاسـتوریزه مهمترین عامل محدود کننده تولید این محصول است. بنـابراین شـیرESL بـه عنـوان تـامین کننـده خواسته مصرف کنندگان هم از نظر بالا بودن زمان ماندگاری و هم از نظر طعم و مـزه شـیر پاسـتوریزه مطرح شده است.
کیفیت شیر ESL تحت تاثیر عوامل مهم زیر قرار دارد
1. کیفیت شـیر خـام

2. نـوع فرایند و کنترل آن

3.بسته بندی

4.حفظ زنجیره سرما تا رسیدن به دست مصرف کننده
در نتیجه شیر ESL جزو شیرهای پاستوریزه طبقه بندی شده و باید در دمای یخچال نگهداری شود. همچنین بسته به کیفیت شیر خام، نوع فرایند و شـرایط بسـته بنـدی ونگهـداری، زمان ماندگاری آن از حدود 10 روز تا بیشتر از 45 روز افزایش یافته است.

 

فرآیند تولید محصولات ESL

محصولات ESL با فرآیند فراپاستوریزاسیون (ULTRA-PASTEURISATION) تولید می شوند. این فرآیند زمانی به کار می رود که ماندگاری ویژه برای محصولات مد نظر باشد.  در بعضی مواقع عمر ماندگاری 30-40 روزه برای بعضی فرآورده ها مد نظر می باشد.

این فرآیند با اصل کاهش عوامل آلودگی ثانویه ، در طی فرآیند و بسته بندی می باشد. در نتیجه باید فرآیند تولید از سطح بهداشتی بالایی برخوردار باشد. همچنین محصول نهایی باید در دمایی کمتر از 7درجه سانتی گراد نگهداری شود. افزایش ماندگاری در محصولات ESL با پروسس در دمای 98-136 درجه و سرد کردن تا پائین تر از 7درجه سانتی گراد خنک می کنند.

این روند باعث امکان انبارش و حمل و نقل بیشتر و طولانی تر را به محصول می دهد. با این وجود این فرآورده ها باید در زمان توزیع و خرده فروشی در یخچال نگهداری گردند.

 

 

بیشتر مطالعه کنیم:

آغاز تولید محصول شیر ESL در شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

 

http://ramakdairy.com/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-esl-extended-shelf-life-%D8%8C%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7/

 

تولید شیر فراپاستوریزه (ESL) در ایران