• طبقه بندی : TBA 22
  • نام کالا : 200ml SLIM
  • شماره انبار: USM/TT/0090
  • تولید کننده:
  • مدل: TBA 22
  • سال ساخت: 2008
  • ظرفیت:

کارکرد فقط 22000 ساعت

1-TBA 22 200ml Slim Filler, 2008
2-Tetra Straw Applicator, TSA 30, 2017(کاملا نو)
3-Tetra Tray Packer, TCBP 71, 2008
4-Tetra Pak Shrink, TTS 51, 2008
5-Tetra Pak Conveyor Control System