• عنوان : متن جزئیات
  • عنوان : متن جزئیات
  • عنوان: متن جزئیات
  • عنوان: متن جزئیات
  • عنوان: متن جزئیات

شرکت Lidering یک تیم خواستار، پرشور، پویا و مسئول است که با هدف یافتن بهترین راه حل ها برای سیل های مکانیکی بیش از 40 سال است که به صنایع خدمت رسانی میکند و برند شناخته شده و قدرتمندی در سطح اروپاست.
لیدرینگ با داشتن دو کارخانه در بارسلونا و ویاسسا اسپانیا تولید کننده مکانیکال سیل های انواع پمپ ، همزن ، میکسر و دیگر سیستم هایی است که در آن آب بندی برای تضمین ایمنی و کارایی امکانات ضروری است. پلنت بارسلونا با تجربه چهل ساله ارائه دهنده سیل های استاندارد صنایع غذایی و نفتی است و پلنت ویاسسا با تولید سفارشی و نمونه های اولیه به صنایع مختلف سرویس می دهد.
لیدرینگ با توزیع محصولات خود در تمام پنج قاره با شبکه وسیعی از نمایندگان، توزیع کنندگان و مشتریان در بخش های استراتژیک مانند مواد غذایی، دارویی، انرژی، تصفیه آب، صنایع شیمیایی و دریایی اعتماد صنایع بسیاری را به عنوان متخصص و تامین کننده انواع روش های آب بندی به خود جلب کرده است.
شعار لیدرینگ
“ما احساس خوشبختی می کنیم تا به صنعت و به یک جهان بهتر و آینده ایمن کمک کنیم.”