• طبقه بندی : هموژنایزر
  • نام کالا : APV MINI-LAB 8.30H
  • شماره انبار: LKR/MHMO/11128
  • تولید کننده: RANNIE
  • مدل: APV MINI-LAB 8.30H
  • سال ساخت:
  • ظرفیت: 10لیتر بر ساعت

هموژنایزر آزمایشگاهی ، تولید شرکت APV Rannie

فشار کاری حداکثر 1000بار

حداقل نمونه گیری  120میلی لیتر