• طبقه بندی : THE
  • نام کالا : مبدل حرارتی لوله ای
  • شماره انبار: LKR/HE/11145
  • تولید کننده: GEA
  • مدل:
  • سال ساخت: 1999
  • ظرفیت: 4500 لیتر بر ساعت

خط UHT  با 26 لوله

فشار 12-23 بار

150-190 درجه سانتی گراد

همراه با پمپ های گرنفوس سال 2004