• طبقه بندی : TSA 46
  • نام کالا : TSA TSA 46
  • شماره انبار: neff/TT/3
  • تولید کننده: TETRA PAK
  • مدل: TSA 46
  • سال ساخت:
  • ظرفیت:

The Straw Applicator TSA 46 is one of the basic application solutions for straws. Heavy structure and a speed up to 6000 units/h are ideal for the use with a TBA 19 Filler