• طبقه بندی : Straw Applicator TSA Tubex 9001
  • نام کالا : TSA Tubex 9001
  • شماره انبار: neff/TT/9
  • تولید کننده: TETRA PAK
  • مدل: TSA Tubex 9001
  • سال ساخت:
  • ظرفیت: 7500 units/h

The Straw Applicator TSA Tubex 9001 is one of the save application solutions. Heavy structure and a speed up to 7500 units/h are ideal for the use with a TBA 19 Filler. The speed can be set variously