• طبقه بندی : TBA 8
  • نام کالا : 100ml SLIM
  • شماره انبار: USM/TT/0013
  • تولید کننده: TETRA PAK SWEDEN
  • مدل: TBA 8
  • سال ساخت: 2006
  • ظرفیت:

خط کامل TBA 8

فقط 22000 ساعت کارکرد

خط کامل شامل :

 TCap 30 Applicator Manufacturing 2012

 Tetra Pak Easy Ride & Conveyors Control System

Tetra Pak Paper Trolly

3M Taper Selaer

 

کل دستگاه ها در شرایطی عالی به سر می برند.