• طبقه بندی : TBA 8
  • نام کالا : 500ml SLIM
  • شماره انبار: USM/TT/0017
  • تولید کننده: TETRAPAK ITALY
  • مدل: TBA 8
  • سال ساخت: 1996
  • ظرفیت: 6000پک بر ساعت

کارکرد 64866 ساعت

وضعیت کلی مناسب و آماده به کار

تعمیرات کلی و تعویض قطعات انجام شده است.