• طبقه بندی : TBA 9
  • نام کالا : 200ml SLIM
  • شماره انبار: USM/TT/006
  • تولید کننده: TETRA PAK SWEDEN
  • مدل: TBA 9
  • سال ساخت: 2002
  • ظرفیت:

دستگاه آورهال و در شرایط عالی به سر می برد.

1-TBA 9 200ml Slim Filler, 1992, version 130v, TPMC
2-Tetra Straw Applicator, TSA 36, 1996
3-Tetra Tray Packer, TCBP 71, 2008
4-Tetra Pak Shrink, TTS 51, 2008
5-20 Meter Conveyors & Paper Trolly