• طبقه بندی : A3 FLEX
  • نام کالا : 1000ml SLIM
  • شماره انبار: USM/TT/0059
  • تولید کننده: TETRA PAK
  • مدل: A3 FLEX
  • سال ساخت: 2004
  • ظرفیت: 7500 پک در ساعت

کارکرد فقط 22000 ساعت

A3 Flex 1000ml Slim Filler with Pull Tab Flex

Tetra Cap Applicator Model: TCAP 47

Tetra Pak Cardboard Packer Model: TCBP 70

Tetra Pak 20m Conveyors & Paper Trolly