• طبقه بندی : THE
  • نام کالا : مبدل حرارتی لوله ای
  • شماره انبار: LKR/HE/11146
  • تولید کننده: TETRA PAK
  • مدل: MT 129
  • سال ساخت: 2012
  • ظرفیت:

24 لوله 170mm کانکشن DN125