• طبقه بندی : Multi Shrink 67, TMS 67
  • نام کالا : Tetra Pak Multi Shrink 67, Tetra Pak TMS 67
  • شماره انبار: neff/TT/6
  • تولید کننده: TETRA PAK
  • مدل: Multi Shrink 67, TMS 67
  • سال ساخت:
  • ظرفیت:

Consists of: Tetra Multi Shrink, Tetra Pak TMS 67