• طبقه بندی : TBA 19
  • نام کالا : 125ml SLIM
  • شماره انبار: USM/TT/0044
  • تولید کننده: TETRAPAK ITALY
  • مدل: TBA 19
  • سال ساخت: 2007
  • ظرفیت: 7500 پک در ساعت

Tetra Pak Straw Applicator Model: TSA 21

Tetra Pak Cardboard Packer Model: TCBP 70

Tetra Pak Shrink Model: TTS 51

Tetra Pak 20m Conveyors & Paper Trolly