• طبقه بندی : TBA 19
  • نام کالا : 200ml SLIM
  • شماره انبار: USM/TT/0011
  • تولید کننده: TETRA PAK
  • مدل: TBA 19
  • سال ساخت: 2009
  • ظرفیت:

1-TBA 19 200ml Slim Filler, 30v, 2009 & working Hours 15000
2-Straw Applicator Model: TSA 21; 2009
3-Conveyors & Spares