• طبقه بندی : TBA 19
  • نام کالا : 250ml PRISMA
  • شماره انبار: USM/TT/0066
  • تولید کننده: TETRA PAK SWEDEN
  • مدل: TBA 19
  • سال ساخت: 2010
  • ظرفیت:
1-TBA 19 250ml Prisma Filler, Version 10, Working Hours 6000 Only
2-TSA 21 Straw Applicator
3-TCBP 70 Packer
4-Tetra Easy Ride
5-Tetra Almix
6-Conveyors & Paper Trolly