• طبقه بندی : TBA 22
 • نام کالا : 200ml SLIM
 • شماره انبار: USM/TT/0062
 • تولید کننده: TETRA PAK
 • مدل: TBA 22
 • سال ساخت: 2006
 • ظرفیت: 20000 پک در ساعت
 • Tetra Pak Filler/22-200B, Year of Manufacturing 2006
 • Straw applicator TSA22, Year of Manufacturing 2006
 • Carboard packer 71, Year of Manufacturing 2006
 • Package accumulator Helix22, Year of Manufacturing 2006
 • Carboard packer 70, Year of Manufacturing 2006
 • Conveyers TPC21+TCF56, Year of Manufacturing 2006
 • TA Drink 10 homogenizer ALEX, Year of Manufacturing 2006
 • Modernization of TA Drink 10 and homogenizer ALEX, 31.12.2014