• طبقه بندی : TBA 22
  • نام کالا : 250ml
  • شماره انبار: USM/TT/0061
  • تولید کننده: TETRA PAK
  • مدل: TBA 22
  • سال ساخت: 2008
  • ظرفیت:

کارکرد فقط 26000 ساعت

1-Tetra Pak TBA 22 250ml Base Filler; Year of Manufacturing 2008
2-Straw Applicator TSA 22; Year of Manufacturing 2008
3-Packer TCBP 71; Year of Manufacturing 2008
4-Shrine TTS 51; Year of Manufacturing 2008
5-Conveyors and Paper Trolly;