• طبقه بندی : TBA 8
  • نام کالا : 500SLIMLINE
  • شماره انبار: UGM/TT/1
  • تولید کننده: TETRA PAK
  • مدل: TBA 8
  • سال ساخت:
  • ظرفیت: 6000 عدد/ساعت

وضعیت فروش : فروخته شده

فقط 11160 ساعت کارکرد

یک خط پرکن کامل دسته دوم در شرایط فیزیکی خیلی خوب و با ساعت کار کم برای فروش فوری موجود می باشد.
این خط در محل انبار کارخانه در ماگدبورگ، آلمان قرار دارد.