• طبقه بندی : Tray Shrink 51, TTS 51
  • نام کالا : Tetra Pak Tray Shrink 51, Tetra TTS 51
  • شماره انبار: neff/TT/5
  • تولید کننده: TETRA PAK
  • مدل: Tray Shrink 51, Tetra TTS 51
  • سال ساخت:
  • ظرفیت:

Consists of: Tetra Pak Tray Shrink 51, Tetra TTS 51