• طبقه بندی : TBA 21
  • نام کالا : TBA21 1000ml Slim
  • شماره انبار: UGM/TT/12
  • تولید کننده: TETRA PAK
  • مدل: TBA 21
  • سال ساخت: 2002
  • ظرفیت: 7000 p/h

میزان ساعت کارکرد : 6836 ساعت
زمینه استفاده : آب میوه،شیر،آب،چای، شراب،و مایعات دیگر
حجم : 1000 ml
فرمت : Slim
وضعیت فیزیکی : دسته دوم و در وضعیت خیلی خوب